Huisbezoeken voor meer inzicht in verzuim

Vanuit het verleden hebben huisbezoeken niet een al te best imago. Het controleren van je medewerkers of ze wel echt ziek zijn, past nu niet direct in het beeld van een moderne werkgever. Onterecht, want huisbezoeken gaan verder dan alleen het controleren of je medewerker ziek en thuis is. Ze geven je vooral inzicht of het aannemelijk is dat je medewerker verzuimt. We vertellen je graag waarom huisbezoeken volgens ons prima passen bij de moderne verzuimbegeleiding.

Van controle naar inzicht

Tot de jaren `90 van de vorige eeuw waren huisbezoeken een verplichting vanuit de ziektewet. Was je medewerker ziek, dan kreeg hij/zij een controleur van het GAK op bezoek om te bepalen of die persoon wel echt recht had op een uitkering. Tegenwoordig is het aan de werkgever zelf om de verzuimbegeleiding te regelen.

Eén van de mogelijkheden die je daarbij hebt, is het inzetten van huisbezoeken. Daarbij gaat een verzuimbegeleider op bezoek bij je medewerker thuis, om te kijken wat er precies aan de hand is en te beoordelen of de ziekmelding aannemelijk is. Dat kan bij iedere ziekmelding zijn, maar je kunt dit ook per ziekmelding bekijken of alleen tot een huisbezoek overgaan als je medewerker vaker per jaar ziek is.

Huisbezoeken zijn handig om meer te weten te komen over de aard van de ziekmelding. Soms is het direct duidelijk wat er aan de hand is, zoals bij een vervelende griep of een gebroken been. Maar het gebeurt ook dat er andere dingen spelen, waardoor de medewerker zich heeft ziekgemeld, privéproblemen bijvoorbeeld of een vervelende werksituatie. Juist voor deze laatste categorie, waar de ziekmelding eigenlijk geen fysieke klachten kent, kunnen huisbezoeken heel waardevol zijn.

Makkelijker praten in eigen omgeving

Een verzuimbegeleider komt namens de werkgever, maar mag geen informatie delen met de werkgever. Dat maakt dat medewerkers zich vaak vrij voelen om meer te vertellen. Ook het gegeven dat het gesprek thuis plaatsvindt, zorgt ervoor dat praten vaak makkelijker is. De verzuimbegeleider hoort aan en stelt vragen. Hij/zij mag geen medisch oordeel geven, maar kan wel een goede inschatting maken van de aard van het verzuim.

Aan het eind van het gesprek maakt de verzuimbegeleider afspraken over het vervolg. Dat kan bijvoorbeeld zijn wanneer de medewerker weer aan het werk gaat of het inplannen van een bezoek aan de bedrijfsarts. De werkgever krijgt op zijn beurt een terugkoppeling over het bezoek en de gemaakte afspraken, uiteraard zonder medische en andere vertrouwelijke gegevens. Zo weet je als werkgever wat het oordeel van een onafhankelijk deskundige is over het verzuim van je medewerker en op welke termijn de medewerker weer aan het werk kan. Dat geeft meer zekerheid dan het onderbuikgevoel dat er meer aan de hand is met een medewerker dan hij/zij zelf wil toegeven.

Als een lopend vuurtje

Huisbezoeken geven dus ook vandaag de dag nog veel waardevolle inzichten voor jou als werkgever. En naast inzicht, doet ook het controle-aspect van een huisbezoek nog altijd zijn werk. Tenslotte, als er nooit op snelheid wordt gecontroleerd, gaan automobilisten toch steeds een beetje harder rijden. Wanneer je huisbezoeken inzet, gaat dat vaak als een lopend vuurtje door jouw organisatie. Medewerkers denken dan toch eerder twee keer na voor ze zich onterecht ziekmelden.

Kortom, de inzet van huisbezoeken zorgt voor meer grip op kortdurend verzuim. Dat klinkt ook de moderne werkgever aantrekkelijk in de oren, toch?

Wil je meer weten over huisbezoeken? Neem vrijblijvend contact met ons op.

Mogen wij je helpen?

Neem contact op met ons team. Wij ondersteunen je graag.

Bel ons:


0184 49 68 04

Of mail naar:

Hulp nodig bij verzuim?

Neem contact op met ons deskundig team van casemanagers, arbeidsdeskundigen, bedrijfsartsen, vertrouwenspersoon en administratieve ondersteuning.

Bel ons:
Of mail naar:


info@verzuimpreventplus.nl

Waar kunnen we je verder mee helpen?

Heb je onze andere blogs al gelezen?