Nee, je werkgever betaalt de bedrijfsarts, maar hij/zij is onafhankelijk. Je werkgever heeft daarom ook geen invloed op het oordeel van de bedrijfsarts. Sterker nog, jouw medische gegevens (zoals je klachten) vallen onder het beroepsgeheim van de bedrijfsarts. Wij mogen jouw werkgever daarom niet vertellen waarom je ziek bent.