Vereenvoudigde WIA-beoordeling 60-plussers: up-to-date dossier belangrijk

Net als in veel sectoren heeft ook het UWV te kampen met een nijpend personeelstekort. Door een tekort aan verzekeringsartsen loopt de wachttijd voor onder andere een WIA-beoordeling steeds verder op. Om deze wachttijd in te korten, is de WIA-beoordeling van 60-plussers vereenvoudigd. Fijn voor werkgever én medewerker. Tenminste als je verzuimdossier op orde is.

Kortgezegd houdt de maatregel in dat 60-plussers die tussen 1 oktober 2022 en 31 december 2023 de grens van 104 weken ziekte bereiken alleen nog een praktische WIA-beoordeling krijgen. De arbeidsdeskundige beoordeelt dan het dossier zonder medische toets van de verzekeringsarts. Na een positieve beoordeling door de arbeidsdeskundige krijgt jouw medewerker een arbeidsongeschiktheidsuitkering. De tijdelijke maatregel is prettig voor medewerkers omdat zij snel duidelijkheid krijgen of ze in aanmerking komen voor de WIA-uitkering.

Positief voor medewerker en werkgever

Het uitgangspunt van deze maatregel is dat er geen nadelige gevolgen mogen zijn voor medewerkers en werkgevers. Daarom moeten beide partijen instemmen met de vereenvoudigde beoordeling en is er geen (administratieve) lastenverzwaring voor werkgevers.

In veel gevallen stemmen beide partijen daarom ook in met deze vereenvoudigde beoordeling. Een reden om hiervan af te wijken is onenigheid tussen werkgever en medewerker, of het vermoeden dat een IVA-uitkering tot de mogelijkheden behoort. Uiteraard adviseert VerzuimPreventPlus haar klanten graag over de te kiezen route.

Re-integratietoets vermoedelijk belangrijker

Nu er in de regel tot eind 2023 geen medische toets meer plaatsvindt voor 60-plussers, is het niet zo dat de re-integratietoets komt vervallen. Sterker nog, wij denken dat deze toets juist nauwkeurig wordt bekeken. Zo kan de arbeidsdeskundige van het UWV beter beoordelen of aan alle re-integratie-inspanningen is voldaan. Denk hierbij bijvoorbeeld aan vervangend werk binnen jouw organisatie, maar ook het onderzoeken van de mogelijkheden buiten jouw organisatie. Dit tweede spoortraject is een belangrijk onderdeel van de Wet verbetering poortwachter als jouw medewerker niet meer binnen de organisatie aan de slag kan.   

Zorg voor een volledig dossier

Overigens is het goed om je te realiseren dat het niet alleen belangrijk is dat je aan de inspanningen voldoet. Je moet alle stappen in het proces ook nauwkeurig documenteren in het verzuimdossier van de medewerker. Als jij namelijk niet kunt aantonen dat je aan de verplichtingen hebt voldaan, legt het UWV een loonsanctie op. Hierdoor moet je je medewerker ook na twee jaar ziekte nog doorbetalen. Vervelend voor jou én je medewerker, want hij/zij zit nog langer in spanning over toekomstige inkomsten.

Om dit te voorkomen, ondersteunen wij onze klanten met een casemanager. Onze medewerker begeleidt jou bij elke stap in het proces, vertelt precies wat er moet gebeuren en geeft je alle kennis die jij nodig hebt om een weloverwogen keuze te maken. Zo hoeven jij en je medewerker je geen zorgen te maken over de re-integratietoets en kunnen jullie met een gerust hart de vereenvoudigde WIA-beoordeling afwachten.

Mogen wij je helpen?

Neem contact op met ons team. Wij ondersteunen je graag.

Bel ons:


0184 49 68 04

Of mail naar:

Hulp nodig bij verzuim?

Neem contact op met ons deskundig team van casemanagers, arbeidsdeskundigen, bedrijfsartsen, vertrouwenspersoon en administratieve ondersteuning.

Bel ons:
Of mail naar:


info@verzuimpreventplus.nl

Waar kunnen we je verder mee helpen?

Heb je onze andere blogs al gelezen?

 • Na een langlopend conflict met een leidinggevende meldt een medewerker zich ziek . Grote kans dat elke werkgever wel een of meer van dit soort casussen kent. Maar hoe voorkom je zo’n ziekmelding? Mediation biedt de oplossing.

  14 mei 2024

  Lees het hele verhaal

 • Denk je dat je medewerker kampt met een verslaving? Een lastig onderwerp om aan te snijden en ook wat betreft wet- en regelgeving een grijs gebied. Toch wil je dit vanuit de zorgplicht die je hebt als werkgever niet zomaar aan je voorbij laten gaan. Hoe je zo'n gesprek aangaat en wat je in een dergelijke situatie wel en niet kunt doen, lichten we toe in deze blog.

  3 januari 2024

  Lees het hele verhaal

 • Wil jij de kans op uitval verkleinen? Investeer dan ook vooral in blije medewerkers die goed in staat zijn om te gaan met veranderingen. Benieuwd hoe je dat doet? Lees onze blog!

  18 augustus 2023

  Lees het hele verhaal