De bedrijfsarts heeft verschillende werkzaamheden. Niet alle werkzaamheden worden door de bedrijfsarts zelf uitgevoerd. De arts krijgt hiervoor ondersteuning van medewerkers die een medisch beroepsgeheim hebben. Je kunt overigens  altijd contact opnemen met de bedrijfsarts, hij of zij blijft altijd eindverantwoordelijk voor jouw begeleiding.