VerzuimPreventPlus ondersteunt werkgevers en medewerkers tijdens het volledige ziekteproces. In de praktijk betekent dit voor jou dat je contact hebt met de bedrijfsarts over je klachten en je mogelijkheden om te werken. Daarnaast helpen onze casemanagers bij alles waaraan je als medewerker moet voldoen. Denk bijvoorbeeld aan wetgeving of het aanvragen van een uitkering als dat nodig is. Maar ook het uitvoeren van een werkplekonderzoek behoort tot de mogelijkheden.