VPP achtergronden 2014 VPP achtergronden 2014 VPP achtergronden 2014 VPP achtergronden 2014 VPP achtergronden 2014
5

Verzuim

Aanpakken...

Via het verzuimbeheersysteem verwerken wij de ziekmeldingen van uw medewerkers. We hebben alle (medische) deskundigheid onder handbereik om verzuim effectief aan te pakken.

Onze verzuimbegeleiders zitten er bovenop en denken met u mee. Bovendien kunnen we vanuit onze verzuimregistratie knelpunten inzichtelijk maken en u actief adviseren hoe hier het beste mee om te gaan.

Onze verzuimdienstverlening

 • Verzuimregistratie en -beheer
 • Verzuimcontrole en huisbezoek
 • Bedrijfsarts
 • Spreekuur op locatie
 • Advisering (medische) interventies
 • Re-integratiebegeleiding
 • Opvolging Wet Verbetering Poortwachter
 • Meldingen UWV en verzekeringen
 • Arbeidsdeskundig onderzoek
 • Begeleiding en advies bij WIA-procedure
 • Werkplekonderzoek

Fysiotherapie

Wij werken samen met Fysiotherapiepraktijk Berger, Twilt en Tielman in Zwijndrecht. Op doorverwijzing van de bedrijfsarts of arbeidsdeskundige kunnen uw werknemers snel terecht bij een ervaren fysiotherapeut. De afspraak kan desgewenst ook op locatie buiten de fysiotherapiepraktijk plaatsvinden.

U kunt met ons een jaarbudget afstemmen waarbinnen uw werknemers gebruik kunnen maken van de diensten van de fysiotherapiepraktijk.

Second opinion

Een werknemer kan een tweede beoordeling aanvragen wanneer deze het niet eens is met het oordeel van de bedrijfsarts over zijn/haar ziekte of twijfelt over het (medisch) advies. De tweede opinie wordt uitgevoerd door een bedrijfsarts die niet werkzaam is bij of voor VerzuimPreventPlus en wordt onder voorwaarden door de werkgever betaald. Het verzoek moet door werkgever gehonoreerd worden, tenzij zwaarwegende argumenten zich daartegen verzetten. Werkgevers kunnen geen tweede opinie aanvragen.