VPP achtergronden 2014 VPP achtergronden 2014 VPP achtergronden 2014 VPP achtergronden 2014 VPP achtergronden 2014
5

Praktijkvoorbeelden

Ter illustratie

Enkele voorbeelden van hoe VerzuimPreventPlus haar opdrachtgevers ondersteunt.

Die eeuwige migraine

Op een groot verzekeringskantoor viel een medewerkster op doordat ze maandelijks last had van migraine. Na onze analyse en meerdere gesprekken bleken haar klachten en het verzuim met name een gevolg van ontevredenheid over haar nieuwe leidinggevende en de nieuwe richting die het bedrijf had ingeslagen. Na een kort coachingstraject is deze medewerkster via outplacement elders aan de slag gegaan.

Back to normal

Een bedrijf met meerdere vestigingen kende een verzuimpercentage van jaarlijks 15-20 procent. Door het frequent inzetten van huisbezoek, konden onze verzuimbegeleiders het gesprek aangaan en daalde daardoor het verzuim binnen een half jaar naar 5 procent. Voor één disfunctionerende medewerker werd ontslag aangevraagd. Inmiddels is het verzuim tot onder de 4 procent gedaald.

WGA-premiedruk

Een middelgroot productiebedrijf had al jaren te kampen met een heel hoge gedifferentieerde WGA-premie. Na het opvragen van de gegevens bij de Belastingdienst, bleek dat een aantal (ex-)medewerkers onterecht op de premie drukte. Ons bezwaar leverde 20.000 euro besparing op de premie op. Kwestie van opletten en de wet kennen.