VPP achtergronden 2014 VPP achtergronden 2014 VPP achtergronden 2014 VPP achtergronden 2014 VPP achtergronden 2014

AVG

Gepubliceerd op: 25 april 2018

Eén van de zaken die hiervoor geregeld moet worden, is het afsluiten van een verwerkersovereenkomst met VerzuimPreventPlus. Wij zijn immers verwerker van persoonsgegevens en er zal vastgelegd moeten worden dat wij deze persoonsgegevens verwerken conform de AVG en passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen om deze gegevens te beschermen.

VerzuimPreventPlus heeft gemeend hierin het initiatief te nemen en heeft al haar klanten een verwerkersovereenkomst gestuurd. Zijn hierover nog vragen of is de verwerkingsovereenkomst door uw organisatie niet ontvangen, neem dan even contact op.


Meer nieuws