VPP achtergronden 2014 VPP achtergronden 2014 VPP achtergronden 2014 VPP achtergronden 2014 VPP achtergronden 2014

Aangepast Arbobesluit i.v.m. corona: tref de noodzakelijke maatregelen en voorzieningen!

Gepubliceerd op: 7 januari 2021

Het Arbobesluit is een uitwerking van de Arbowet. In het Arbobesluit staan regels waar zowel werkgever als werknemer zich aan moeten houden om arbeidsrisico’s te voorkomen. In verband met de bestrijding van de COVID-19 pandemie zijn in het Arbobesluit sinds 2 december 2020 tijdelijke aanvullende bepalingen opgenomen.

De aanvulling op het Arbobesluit betreft de minimaal noodzakelijke maatregelen en voorzieningen die een werkgever moet treffen. Zo is het voor werkgevers een algemene verplichting dat arbeidsplaatsen veilig toegankelijk zijn, maar ook veilig verlaten moeten kunnen worden. Voor werknemers geldt de algemene verplichting om de noodzakelijke maatregelen na te leven en gebruik te maken van de beschikbare voorzieningen.

Noodzakelijke maatregelen en voorzieningen ter voorkoming/beperking van COVID-19

Volgens het aangepaste Arbobesluit behoren in ieder geval de volgende noodzakelijke maatregelen en voorzieningen:

  • het in acht nemen van voldoende hygiënische voorzieningen;
  • het geven van doeltreffende voorlichting en onderricht aan werknemers over de bestrijding van COVID-19 op de arbeidsplaats;
  • het houden van adequaat toezicht op de naleving van noodzakelijke maatregelen en voorzieningen.

Overtreding van aanvullende bepalingen

Het overtreden van de aanvullende bepalingen wordt beschouwd als een ernstige overtreding en levert een boete op. De Inspectie SZW zal zich daarbij voornamelijk richten op werkgevers die in ernstige mate tekortschieten bij het nemen van de noodzakelijke maatregelen en voorzieningen ter voorkoming of beperking van COVID-19. Tevens is de Inspectie SZW bevoegd om bij een herhaalde overtreding het werk direct stil te leggen.

Risico Inventarisatie en -Evaluatie

Met de Risico Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) brengt u de arbeidsrisico’s binnen uw bedrijf in kaart met als doel: een veilige en gezonde werkomgeving voor uw werknemers. Wij adviseren om de aanvulling op het Arbobesluit op te nemen in de RI&E. Zo bevordert u een veilige en gezonde werkomgeving, maar voorkomt u ook boetes van de inspectie SZW, die streng aan het controleren zijn op de naleving van de RI&E.

Wilt u meer weten of een afspraak inplannen om een RI&E op te stellen? Neem dan contact op met ons op via 0184 49 68 04 of mail ons.


Meer nieuws